Purkutelakan liiketoimintamahdollisuudet fossiilivapaan terästuotannon osana

Rahoittajien logot.

Yhteyshenkilöt: 
Petri Merisaari, asiantuntija 
puh. 040 130 8284 petri.merisaari [at] raahe.fi

Harri Tuomikoski, teollisuusasiamies 
puh. 040 135 6811, harri.tuomikoski [at] raahe.fi

Kierrätysteräksen tarve tulee kasvamaan merkittävästi sekä globaalisti että EU:n alueella, kun teräksentuottajat ovat muuttamassa teräksen valmistusteknologiaa. Terästeollisuus suunnittelee muutoksia tehtaidensa tuotantoteknologiaan erityisesti vähentääkseen CO2-päästöjä tavoitteena fossiilivapaan teräksen valmistus. Yksi kierrätysteräksen lähde on purettavat laivat, joita puretaan EU:n aluspurkudirektiivin vaatimusten mukaisesti varustetulla ja hyväksytyllä purkutelakalla.

Tällaisen purkutelakan sijoittumisella Raahen alueella olisi merkittäviä etuja. Purkutoiminnan tuloksena syntyvää kierrätysterästä voitaisiin toimittaa mm. lähellä olevalle SSAB:n Raahen terästehtaalle, jonka uusi suunnitteilla oleva fossiilivapaa teräksentuotantoprosessi tarvitsee merkittäviä määriä kierrätysterästä. Hankkeessa selvitetään, onko purkutelakan perustaminen Suomeen ja eritysesti Raahen seudulle liiketaloudellisesti kannattavaa. Hankkeen tuloksena syntyy raportti, joka toimii pohjana jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.

Hankkeen nimi: Purkutelakan liiketoimintamahdollisuudet fossiilivapaan terästuotannon osana

Toimintakausi: 15.5.2023 – 14.11.2023

Hankebudjetti: 56 000 €, josta EU- ja valtion osuus 39 200 € (AKKE 70 %)

Hankehallinnointi: Raahen seudun kehitys