Raahen seudun matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma

Hankkeen rahoittajan logot.

Yhteyshenkilö: Terhi Eteläinen, matkailupäällikkö
puh. 040 130 3884, terhi.etelainen [at] raahe.fi (terhi[dot]etelainen[at]raahe[dot]fi)

Hankkeessa laadittavan Master Planin ja investointisuunnitelman avulla Raahen seutua kehitetään ympärivuotiseksi ja vetovoimaiseksi matkailukohteeksi, jonka matkailukohteet ovat tunnettuja ja saavutettavia sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille. Seudun vahvuuksien ja vetovoimatekijöiden tuotteistamista jatketaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä matkailijoita puhutteleviksi elämyksellisiksi tuotteiksi, jotka ovat kilpailukykyisiä, kestäviä ja kannattavia. Kuntien ja yrittäjien yhteistyö hankkeessa lisää yhteisymmärrystä siitä, että matkailu on Raahen seudulla tärkeä, kasvava ja kannattava elinkeino sekä vetovoimainen työllistäjä. Hankkeen myötä tieto kestävästä matkailusta ja sen kehittymisestä jalkautuu niin julkisen sektorin kuin yrittäjien arkeen ja siitä osataan viestiä myös ulos päin. Toimenpide- ja investointisuunnitelmalla varmistetaan suunnitelmien toteutumista.

Hankkeella seudun matkailun seuraava kehitysvaihe saadaan etenemään oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Yritykset, kunnat ja sidosryhmät pystyvät ennakoimaan tarvittavat toimenpiteet ja pystyvät reagoimaan kasvun ja kehittämisen vaatimiin toimenpiteisiin. Rahoittajat saavat hyvän kuvan seudun yritysten investointitarpeista ja yrittäjät saavat investoinnit käyntiin. Hankkeen aikana ja tuotoksena syntyvä yhteistyön toimintamalli ja Master Plan ja investointisuunnitelma hyväksytetään kunnallisissa päätöksenteon elimissä ja jalkautetaan toimintaan.

Hankkeella toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa, liiton matkailustrategiaa, kuntien strategiaa kuin myös aikaisempien hankkeiden suunnitelmia. Hankkeessa huomioidaan ja hyödynnetään vastaavia jo toteutettuja sekä syntymässä olevia matkailun kehittämisen suunnitelmia ja käynnissä olevia hankkeita rannikkoseudulla ja Oulun talousalueella.

Hankkeen kohderyhmiä ovat Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen yrittäjät, kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt, yhteisöt, muut sidosryhmät ja seudulle etabloituvat yritykset.

Hankkeen nimi: Raahen seudun matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma

Toimintakausi: 1.5.2022-30.4.2024

Hankebudjetti: 70 000 €, josta EU- ja valtion osuus 49 000 € (AKKE 70 %)

Hankehallinnointi: Raahen seudun kehitys