Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla (STORe)

Rahoittajan logot Store-hankkeessa.

Yhteyshenkilö:
Johanna Rautio, projektipäällikkö
040 130 8130, johanna.rautio [at] raahe.fi (johanna[dot]rautio[at]raahe[dot]fi) 

Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla -hanke on ryhmähanke, jossa ovat mukana Oulun ja Limingan, Rokua UNESCO Global Geoparkin, Raahen seudun ja Iin alueet sekä yhteismarkkinointiyhtiö Oulun Matkailu Oy. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat alueella toimivat matkailuun liittyvät yritykset sekä muut matkailutoimijat.

Ryhmähankkeen kärkitavoitteena on nostaa Oulun seutu yhdeksi kestävän matkailun tiedolla johdetuksi kansainväliseksi kärkikohteeksi Euroopassa.

Ryhmähankkeen yhteisinä tavoitteina ja keskeisinä toimenpiteitä on

  1. laatia alueelle kestävän matkailun kansainvälinen SDG (Sustainable Development Goals) -kehittämisohjelma
  2. kehittää alueen luonto- ja kulttuurikohteisiin pohjautuvia, uudistavan ja transformatiivisen matkailun tuotteita ja palveluja sekä 
  3. ottaa käyttöön uusi seudullinen tiedolla johtamisen alusta parantamaan alueen valmiuksia hyödyntää eri lähteistä tarjolla olevaa matkailudataa kysynnän, trendien ja asiakaskäyttäytymisen ennakoimiseksi ja menestyvän kansainvälisen matkailuliiketoiminnan kasvattamiseksi.

Yhteisten tavoitteiden lisäksi kullakin hankkeen osatoteuttajalla on omia tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka tukevat kokonaishankkeen yhteisten päämäärien toteutumista.

Raahen seudun osahankkeen päätavoitteina ovat Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen alueen kestävän luonto- ja kulttuurimatkailun kohdekehittäminen, kestävän matkailun kriteerit täyttävien matkailutuotteiden kehittäminen sekä matkailun digitaalisten kanavien, toimintamallien ja työkalujen kehittäminen.

Raahen seudulla kohdekehittämisen kärkikohteena on kulttuurihistoriallisesti arvokas puukaupunkialue Wanha Raahe. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä laaditaan Wanhan Raahen markkinoinnin brändikäsikirja, joka on hyödynnettävissä aluekehittämisessä, palvelujen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa koko seutukunnassa. Wanhan Raahen kohdekehittämisessä huomioidaan ja osallistetaan alueen asukkaat, puukaupunkialueella toimivat yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat sekä paikallinen väestö.

Kohdekehittämisen lisäksi toisena keskeisenä toimenpiteenä on kehittää erityisesti seudun luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyviä tuotteita yhdessä toimijoiden kanssa lisäten samalla matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja osaamista mm. palvelumuotoilun, kestävän matkailun ja markkinoinnin saralla. Tätä toteutetaan ensisijaisesti monialaisilla työpajamuotoisilla yhteistilaisuuksilla, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tuotteistaminen toteutetaan kestävän ja uudistavan sekä kansainvälisen matkailun kriteeristöt täyttäen, paikallista luontoa ja kulttuuria elvyttäen ja suojellen.

Kolmantena merkittävänä toimenpiteenä on testata ja pilotoida uusia syntyviä tuotteita eri kohderyhmille sekä saada tuotteet digitaalisissa kanavissa helposti löydettäviksi ja ostettaviksi niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoille.

Store-hankkeen logo, jossa maapallo.

Hankkeen nimi: Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla / Smart and Transformative Oulu Region (STORe)

Hankekoodi: A80638

Toimintakausi: 1.9.2023 - 31.12.2025

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Ryhmähankkeessa mukana: Oulun kaupunki/Business Oulu, Oulun Matkailu Oy, Raahen kaupunki/Raahen seudun kehitys (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki), Humanpolis Oy/Rokua UNESCO Global Geopark, Iin Micropolis Oy, Limingan kunta

Ryhmähankkeen hallinnointi: Oulun kaupunki / Business Oulu, projektipäällikkö Iiris Kanniala, 040 4848 821, iiris.kanniala [at] businessoulu.com (iiris[dot]kanniala[at]businessoulu[dot]com)

Linkkejä:

Matkailun kehittäminen Raahen seudulla Visit Raahe -verkkosivuilla
Raahen seudun matkailun kehittäminen Facebookissa