Fast Track - Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invest In -toiminnalla

Rahoittajan logot Fast Track hankkeessa.

Yhteyshenkilö: Risto Rova, invest in asiantuntija
puh. 040 135 6967, risto.rova [at] raahe.fi (risto[dot]rova[at]raahe[dot]fi)

Fast Track -ryhmähankkeessa kehitetään toimintamalli alueen elinkeinoelämän ja sen erinomaisuusekosysteemien monipuolistamiseen ja tukemiseen sekä alueen Invest In -toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on hahmottaa alueellisia mahdollisuuksia ja potentiaalia aiempaa monipuolisemmin.

Alueen erinomaisuusekosysteemien vahvuuksien ymmärtäminen ja potentiaalin näkyväksi tekeminen antavat hyvät lähtökohdat Invest in -toiminnan kehittämiselle ja yritysten alueelle etabloitumiselle. Selkeiden ja kehittymiskykyisten ekosysteemien kautta pystytään tarjoamaan isompia ja siten mielenkiintoisempia kokonaisuuksia investoijille. Invest in -toiminnan kehittäminen tukee ekosysteemien vahvistumista ja kehittymistä sekä mahdollistaa näihin liittyvien liitännäisliiketoimien tulemisen alueelle.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on luoda yliseutukunnallinen Invest In –strategia ja jalkauttaa se alueille. Lisäksi tavoitteena on alueen elinkeinoelämän arvoketjujen, kansallisten ja kansainvälisten veturiyritysten ja muiden yritysten, investointien sekä rahoituksen hankkiminen alueelle.

Tavoitteet tiivistetysti

TAVOITE 1: uusien yritysten etabloituminen alueelle

Tavoitteena toimitusketjun/arvoketjun veturiyritysten (päähankkija) etabloituminen ja sitouttaminen alueelle. Tavoite tukee toimitusketjujen sijoittumista hanke-alueelle. Tavoite tukee myös suomalaista omavaraisuutta ja kansallista riskienhallintaa. Tunnistetaan alueellisia Erinomaisuus-ekosysteemejä ja pyritään hankkimaan alueelle näitä tukevaa liiketoimintaa.

TAVOITE 2: pelisäännöt, roolit ja vastuut

Yhteisten Invest In -pelisääntöjen rakentaminen, roolien määrittäminen ja oikeiden tahojen sitouttaminen siten, että nämä tukevat alueellista Invest In -toimintaa.

TAVOITE 3: alueen houkuttelevuus

Alue ja yritykset tunnistetaan kiinnostavana investointikohteena kansainvälisesti. Alueen kuntien kanssa luodaan ns. Fast track -prosessi investoinneille eli toimintamalli, jolla madalletaan kynnystä, pienennetään riskiä ja lyhennetään investoinnin toteutusaikaa konkreettisten seutu- ja kuntakohtaisten kehittämistoimien avulla.

TAVOITE 4: Invest In -toiminnan datan ja aineistojen tuottaminen ja esilletuonti

Viestintästrategian kehittäminen ja aineistojen tuottaminen, investoijille tarkoitetun datan ja tuotteistettujen aineistojen tuottaminen. Sidosryhmille ja poliittisille päättäjille suunnatun datan tuottaminen.

Hankkeen nimi: Fast Track - Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invest In -toiminnalla

Toimintakausi: 1.1.2024-30.9.2025

Hankebudjetti: 678 885 €, josta EU- ja valtion tuki 542 579 €

Hanketyyppi: JTF-Ryhmähanke

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Hankehallinnointi: Nihak ry

  • kansainvälistymispäällikkö Ari Alakangas puh. 040 6846 400, ari.alakangas [at] nihak.fi (ari[dot]alakangas[at]nihak[dot]fi)

Osatoteuttaja: Raahen seudun kehitys (Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki)