Hankkeet

Hankkeet, eli projektit, toimivat työkaluina, joiden avulla saadaan lisää resursseja seutukunnan yritysten ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin.

EU-raha suunnattuna seutukunnan elinkeinoelämän tarpeisiin

Projektitoiminta on tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa. Suuri osa EU:n alueiden työllisyyden ja elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetusta tuesta kanavoidaan projektien kautta. Käytännössä projektitoiminta on erilaisten kehityshankkeiden suunnittelua, toteutusta, hallinnointia ja rahoituksen hankintaa.

Autamme:

  • alueen yrityksiä, yritysryhmiä ja yhteisöjä käynnistämään omia hankkeitaan (suunnitteluun ja hallinnointiin liittyvä tuki, rahoituksen haku)
  • käynnistämällä ja toteuttamalla alueen yritysten ja yhteisöjen tarpeiden pohjalta hankkeita esimerkiksi tietyn toimialan tai osaamisen kehittämiseksi
  • osallistumalla harkinnan mukaan muihin alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joista on seutukunnan yrityksille hyötyä joko lisäresurssien, tärkeän tiedon tai vaikutusmahdollisuuksien kautta

Raahen seudun kehityksen parhaillaan käynnissä olevat ja viimeisimmät päättyneet hankkeet on lueteltu sivuvalikossa.

Avoin tietopalvelu verkossa

Kaikki EAKR- tai ESR-rahoitusta saaneet hankkeet kerätään EURA-rakennerahastotietopalveluun, joka on kaikille avoin. Tietopalvelussa voi tehdä hakuja muun muassa nimen, aiheen ja hankealueen mukaan. Jokaisella hankkeella on myös oma numerokoodinsa, millä se löytyy palvelusta. Päättyneistä hankkeista kerrotaan hankekuvauksen lisäksi numeeriset tulokset ja loppuraportin tiivistelmä.

EURA 2021 tietopalvelu julkaistaan vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Siihen asti käytössä on EURA 2014.

Uudet hankkeet 
Jussi Kemilä 
puh. 040 830 3018 
jussi.kemila [at] raahe.fi
EURA 2021 
EAKR-, ESR- ja JTF-hankkeet ohjelmakaudella 2021 - 2027
EURA 2014 
EAKR- ja ESR-hankkeet ohjelmakaudella 2014 - 2020