Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella

Pohjois-Pohjanmaan liitto    Raahen seudun kehitys logo

Yhteyshenkilö: Mari Rannisto, kansainvälisyyskoordinaattori
puh. 040 130 8216, mari.rannisto [at] raahe.fi

Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella on PohjoisPohjanmaan liiton ja alueen seutukuntien rahoittama AKKE-hanke, jossa kartoitetaan hankealueen julkisten ja yksityisten toimijoiden halukkuus käynnistää yhteinen EU- ja kansainvälinen hankevalmistelu sekä hankkeiden toteutus. Hankkeessa kartoitetaan alustavasti kansainvälisiä ja EU-rahoituksia sekä niiden hyödyntämispotentiaalia hankkeen toteuttamisalueella. Hankkeessa myös lisätään yritysten ja julkisen sektorin EU-rahoitustietoisuutta sekä herätellään alueen toimijoita kansainvälisten rahoitusten hyödyntämiseen.

Hankkeessa ovat mukana Raahen, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien kunnat ja kuntien kehittämisorganisaatiot.

Verkostoyhteistyökumppaneina (ei rahoitusta) mukana ovat:

  • Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
  • Koulutuskuntayhtymä Brahe
  • Nouseva Rannikkoseutu ry
  • Centria-ammattikorkeakoulu Oy
  • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu
  • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Hankkeen nimi: Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella (AKKE-hanke: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitus) 

Hankekoodi: 51/2021

Toimintakausi:17.8.2021.-16.2.2022

Hankebudjetti: 39 416€, josta AKKE-osuus 27 591€

Hankehallinnointi: Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys