Yritysten TKI-toiminnasta tarvitaan lisää tietoa Pohjois-Pohjanmaalla (kyselytutkimus/Oulun yliopisto)

Miltä yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) näyttää Pohjois-Pohjanmaalla ja eroaako maakunta TKI-profiililtaan tärkeimmistä ”kilpailijoistaan” kuten Pirkanmaasta tai Varsinais-Suomesta?

Kysymys on erittäin ajankohtainen, koska tarvitsemme lisää tutkimustietoa yritysten TKI-toiminnan vaikuttavuudesta – erityisesti alueellisesta näkökulmasta. On mahdollista, että yritysten TKI-panostuksia tullaan tulevaisuudessa käyttämään yhtenä aluekehitysindikaattorina aluekehitysvarojen (esim. EAKR yritystukien) alueellisessa jaossa. Jotta pystymme arvioimaan paremmin TKI-toiminnan käytettävyyttä koko maakunnan aluekehitysindikaattorina, tarvitsemme lisätietoa erityisesti siitä, miten yritysten toimiala, koko, liiketoimintaympäristö ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat maakunnan TKI-profiiliin ja siten TKI-toiminnasta saataviin aluehyötyihin.

Pyydämmekin yrityksiä vastaamaan aihetta koskevaan internet-kyselyyn. Kysely on kohdennettu kaikille maakunnassa toimiville yrityksille. Jokaisen yrityksen vastaus on todella tärkeä ja toivommekin vastauksia laaja-alaisesti koko maakunnan alueelta – myös sellaisilta yrityksiltä, joilla ei välttämättä vielä tällä hetkellä ole TKI-toimintaa.

Kysely on auki tiistaihin 29.11. klo 23.59 asti. Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia, riippuen avoimiin kysymyksiin käytetystä ajasta. Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamaa ”Alueellisten TKI-investointien kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla” -tutkimushanketta, joka toteutetaan Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä vuosina 2022-2023. Kyselyn vastaukset julkaistaan hankkeen loppuraportissa syksyllä 2023 ja niistä tiedotetaan alueen yrityksiä eri viestintäkanavilla.

Vastaa kyselyyn (Webropol-lomake)

Suuret kiitokset ajastanne!

Lisätiedot

Tutkijatohtori Fredriika Jakola
fredriika.jakola [at] oulu.fi
puh. 040 570 7429

Yliopistotutkija Kaj Zimmerbauer 

Tutkimusavustaja Eevi Halinen 

Aluekehitys ja aluepolitiikan tutkimusryhmä
Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto 

Suurennuslasi sinisellä taustalla.

Uutishuone

26.01.2023
Ympäristö- ja ilmastoystävälliset toimenpiteet painottuvat kaikissa tuissa. Jatkossa tukia on mahdollista hakea pääosin vain sähköisesti Ruokaviraston Hyrrä-palvelussa, joka tulee myös uudistumaan...
26.01.2023
Koronapandemian alkuaikoina Raahen seutukunnan yritysten näkyvyyden ja kaupan lisäämistä varten perustettu Raaseli-verkkokauppa on päätetty sulkea kauppiaille tehdyn kyselyn tulosten perusteella....
26.01.2023
Pitkään käytössä olleen Lisää kauppaa -portaalin tilalle on avattu Oulun kauppakamarin sivujen yhteyteen Suurhankeinfo -sivut, joilla jaetaan tietoa Pohjoisen investoinneista ja niihin liittyvistä...
20.12.2022
Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jatketaan yhdessä töitä seutukuntamme menestyksen ja hyvinvoinnin eteen myös tulevana vuonna. Lempeän leppoisaa...
20.12.2022
Varaudu liiketoimintaympäristön muutoksiin ja turbulensseihin! 16.1.2023 käynnistyvä koulutussarja kehittää valmiuksia sopeutua ja toipua liiketoimintaympäristön häiriötilanteissa. Syksyllä hyvän...
20.12.2022
Kuinka varautua liiketoimintaympäristön poikkeustilanteisiin? Entä miten varmistaa kansainvälisen rekrytoinnin onnistuminen? Vai kiinnostaisiko enemmän mikroyrityksen menestymisen salaisuudet...
20.12.2022
Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. Pohjois-Pohjanmaalla alueellista neuvontaa tarjoaa Feasib Consulting. Energianeuvojan...
19.12.2022
Fennovoiman Hanhikivi1 -ydinvoimalahankkeen pysähdyttyä, luodaan Pyhäjoen talousalueelle uutta toimintasuunnitelmaa puhtaaseen ja vakaaseen energiantuotantoon. Valtioneuvosto myönsi suunnitelmaan 416...