Raahen seudun vuoden 2022 yritysbarometrin tulokset on julkaistu - epävakaa maailmanpoliittinen tilanne heijastuu vastauksissa

Vuoden 2022 yritysbarometri on 24. Raahen seutukunnan yritysten lyhyen aikavälin näkemyksiä kartoittava kysely, joka toteutettiin puhelinhaastatteluina aikavälillä 12.9. – 14.10.2022. Tavoitimme 10 % Raahen seutukunnan yrityskannasta ja saimme vastaukset 209 yrittäjältä vuosittain toteutettavaan yritysbarometriin. Vastaajista suurin osa oli pitkän linjan kokopäiväisiä yrittäjiä.

Kiitos seutukuntamme yrityksille barometrin 2022 vastauksista!

Kasvuodotukset ja tulevan vuoden näkymät ovat maltilliset

Puolet vastaajista tavoittelee nykyisen markkina-aseman säilyttämistä ja 44 % aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Seutukunnan yritysten liikevaihdon kasvuodotukset ovat laskeneet edellisvuodesta. Vastaajista 57 % ennakoi liikevaihdon säilyvän ennallaan tai laskevan seuraavan vuoden aikana. Positiivisimmat arviot liikevaihdon kasvuodotuksista vuodelle 2023 on metalli- ja konepajateollisuuden toimialalla.

Kilpailu työvoimasta kiristyy: kasvun ja kehittymisen ensisijaiseksi keinoksi nousi edellisvuosista poiketen työntekijöiden palkkaus

Palkkaus nähdään nyt vahvimpana kasvun ja kehittymisen keinona rakentamisen sekä metalli- ja konepajateollisuuden toimialoilla. Toisena keinona yrittäjät nostavat uudet tuotteet ja palvelut, minkä merkitys on kasvanut edellisvuosista erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä metalli- ja konepajateollisuuden vastaajayrityksissä.

Kuvaaja kasvun ja kehittymisen keinoista.

Kotimaan myynnin, viennin, kannattavuuden ja investointien arvioidaan säilyvän pääosin ennallaan seuraavan vuoden aikana. Hintatason nousua ennustaa jopa yli puolet vastaajista. Investointien kasvuarvioita on metalli- ja konepajateollisuuden vastaajayrityksissä, joista 37,5 % arvioi investointien kasvavan. Maa-, metsä- ja kalataloudessa puolestaan 41 % vastaajista arvioi investointien vähenevän.

Kuvaaja myynnin, viennin, kannattavuuden, hintatason ja investointien kehityksestä.

Maailmanpoliittinen tilanne sekä pula työvoimasta ovat merkittävimmät kasvun ja kehittymisen hidasteet

Kasvun ja kehittymisen hidasteet ovat muuttuneet edellisvuodesta. Koronapandemia on väistynyt ensisijaisena tekijänä ja tilalle ovat nousseet yleinen maailmanpoliittinen tilanne sekä osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannin heikkous. Myös kysynnän merkitys hidasteena on noussut merkittävästi. Tukku- ja vähittäiskaupan yrityksissä kysyntä nähdään suurimpana hidasteena. Oman työssä jaksamisen osuus hidastavana tekijänä on laskenut edellisvuodesta.

Mihin yritysbarometrin tuloksia hyödynnetään?

Keskustelut yritysten kanssa ovat hyvin arvokkaita, ja kysely on samalla myös yksi kanava tiedottaa palveluistamme sekä jutella yrittäjien ajankohtaisista kuulumisista. Lisäksi tuloksista on apua:

  • seutukunnallisen päätöksenteon tukena
  • yrityksien maakunnallisessa ja kansallisessa edunajamisessa
  • alue- ja toimialakehittämisessä
  • Raahen seudun kehityksen oman toiminnan ja palveluvalikoiman kehittämisessä sekä suuntaamisessa.

Lisätiedot

Riitta Palosaari
puh. 040 830 3198
riitta.palosaari [at] raahe.fi

Koko raportti on ladattavissa Raahen seudun kehityksen ePressi-kanavalta.

Kahvikuppi ja papereita pöydällä.

Uutishuone

26.01.2023
Ympäristö- ja ilmastoystävälliset toimenpiteet painottuvat kaikissa tuissa. Jatkossa tukia on mahdollista hakea pääosin vain sähköisesti Ruokaviraston Hyrrä-palvelussa, joka tulee myös uudistumaan...
26.01.2023
Koronapandemian alkuaikoina Raahen seutukunnan yritysten näkyvyyden ja kaupan lisäämistä varten perustettu Raaseli-verkkokauppa on päätetty sulkea kauppiaille tehdyn kyselyn tulosten perusteella....
26.01.2023
Pitkään käytössä olleen Lisää kauppaa -portaalin tilalle on avattu Oulun kauppakamarin sivujen yhteyteen Suurhankeinfo -sivut, joilla jaetaan tietoa Pohjoisen investoinneista ja niihin liittyvistä...
20.12.2022
Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jatketaan yhdessä töitä seutukuntamme menestyksen ja hyvinvoinnin eteen myös tulevana vuonna. Lempeän leppoisaa...
20.12.2022
Varaudu liiketoimintaympäristön muutoksiin ja turbulensseihin! 16.1.2023 käynnistyvä koulutussarja kehittää valmiuksia sopeutua ja toipua liiketoimintaympäristön häiriötilanteissa. Syksyllä hyvän...
20.12.2022
Kuinka varautua liiketoimintaympäristön poikkeustilanteisiin? Entä miten varmistaa kansainvälisen rekrytoinnin onnistuminen? Vai kiinnostaisiko enemmän mikroyrityksen menestymisen salaisuudet...
20.12.2022
Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. Pohjois-Pohjanmaalla alueellista neuvontaa tarjoaa Feasib Consulting. Energianeuvojan...
19.12.2022
Fennovoiman Hanhikivi1 -ydinvoimalahankkeen pysähdyttyä, luodaan Pyhäjoen talousalueelle uutta toimintasuunnitelmaa puhtaaseen ja vakaaseen energiantuotantoon. Valtioneuvosto myönsi suunnitelmaan 416...