Asukaskysely Hallan merituulivoimapuistohankkeesta

OX2 yhdessä IKEA:n Ingka Investmentin kanssa suunnittelee merituulivoimapuistoa Oulun ja Raahen edustan merialueelle Suomen talousvyöhykkeelle. Merituulivoimapuisto koostuu enintään 160 tuulivoimalasta, merisähköasemista sekä mahdollisesti vedyntuotantolaitoksista. Tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla ja vastaavasti vety merenpohjaan asennettavaa putkea pitkin. Sähkönsiirto mantereella toteutetaan ilmajohdoilla ja rantautumisalueen lähellä maakaapeleilla.

Hankkeesta on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa selvitetään merituulivoimapuiston kahden toteutusvaihtoehdon (VE1, VE2) ympäristövaikutuksia. Hankkeeseen liittyvien muiden toimintojen suhteen tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista merikaapelireittiä ja yhtä vetyputkireittiä. Lisäksi mantereen sähkönsiirron osalta tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista reittiä sekä SSABn Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohdon YVA-menettelyn reittivaihtoehtoja. Mukana on myös vaihtoehto (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Vaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu asukaskysely, jolla selvitetään esimerkiksi merikaapelien ja vetyputken rantautumisvyöhykkeiden sekä mantereen sähkönsiirtoreittien lähialueen nykyistä käyttöä, näkemyksiä hankkeen vaikutuksista sekä mielipiteitä eri vaihtoehdoista.

Kaikki halukkaat voivat vastata kyselyyn osoitteessa https://mpt.link/Hallan-merituulivoimaYVA

Vastauksia toivotaan runsaasti ja vastausaikaa on 31.8.2023 asti.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antavat:

YVA-konsultti:

AFRY Finland Oy 
Ella Kilpeläinen 
ella.kilpelainen [at] afry.com 
puh. 050 435 6507

Hankkeesta vastaava:

OX2 / Halla Offshore Wind Oy 
Patrick Lees 
patrick.lees [at] ox2.com 
puh. 040 662 1184 
www.ox2.com

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä (mm. YVA-ohjelma) on saatavilla myös ympäristöhallinnon internet-sivuilla: Hallan merituulivoimapuisto, Hailuoto, Oulu, Raahe, Siikajoki

Logot.

Uutishuone

21.09.2023
Tervetuloa parlamenttikahville puimaan päivän polttavia aiheita! Seudun yrittäjille suunnatut aamuparlamentit kokoontuvat jälleen lokakuussa. Parlamenteissa voi jutustella mistä tahansa itselle...
20.09.2023
Työkohtaamo on työnantajan ja työnhakijan kohtaamispaikka, jonka tarkoitus on helpottaa rekrytointia. Työkohtaamo järjestetään aina työnantajan tarpeiden mukaan. Varaamme ajan ja järjestämme mukavan...
12.09.2023
Jo 35. kertaa järjestettävä Alihankinta kerää Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen noin tuhat näytteilleasettajaa 26.–28. syyskuuta 2023. Raahen seudun kehitys isännöi...
07.09.2023
RISTEYS 4.0 järjestetään keskiviikkona 1.11.2023 klo 12–15 Koulutuskeskus Brahessa Tervahovinkadun yksikössä. Tapahtumassa esitellään opiskelijoille ja työnhakijoille alueen yritysten...
07.09.2023
Uusi määräaikainen yrityksen kehittämisavustuksen EAKR-haku on käynnistynyt 21.8.2023 rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Rahoitus on...
07.09.2023
Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta ovat edistäneet 2022–23 laajat verkostohankkeet, joissa on mukana 28 seutukaupunkia. Hankkeet ovat päättymässä syyskuun...
24.08.2023
Alueen saavutettavuuden varmistaminen on yksi Oulun kauppakamarin painopistealueista, ja sujuvat lentoyhteydet ovat osa hyvää saavutettavuutta. Kartoitamme jäsentemme näkemyksiä ja kokemuksia Oulun...
21.08.2023
Sähkön ja lannoitteiden kustannustuki oli haettavista Valtiokonttorista 1.6.–31.7. 2023. Raahen seudulle tukea myönnettiin noin puoli miljoonaa euroa. Raahesta,...